Комбинирани щанги за гуми и клещи за веригa TOPEAK Power Lever X

Инструменталка за главно звено и щанги за гуми! Щангите се свързват, за да формират здрави клещи за премахване или инсталиране на всички типове главни звена на вериги. Интегрирана кука за верига държи веригата от разделяне при премахване или инсталиране на главни звена. Едно пълно главно звено се съхранява в отделение. Инструментът се разделя за използване като две лопатки за гуми за бързи ремонти на плоски гуми и също така разполага с инструмент за ядро на Presta за премахване на ядрата на клапаните. • Power Lever X не е предназначен да се използва на тежкотоварни, с дебела обвивка спускащи или екстремни велосипеди за планинско колоездене. • За поправка на скъсана верига, се изисква инструмент за верига, заедно с главно звено и Power Lever X.

лв.29.90

Код: 883466033733 Категория:

Описание

Modular master link pliers separate to form tire levers

An ingenious master link tire lever tool! Two levers connect to form heavy-duty pliers for removing or installing all types of chain master links. An integrated chain hook keeps chain from separating while removing or installing master links. One complete master link stores within a compartment. Tool separates for use as two tire levers for quick flat repairs and also features a Presta core tool for removing valve cores.

• Power Lever X is not designed to be used on heavy duty, thick casing downhill or extreme offroad riding type tires.
• To fix a chain break, a chain tool is required along with a master link and Power Lever X.